Waardering van cliënten

We doen iedere dag onze uiterste best om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeftes van onze revalidanten. Maar of dit lukt, en wat er eventueel beter kan, kunnen onze cliënten natuurlijk zélf het beste beoordelen.

Op Zorgkaart Nederland hebben onze revalidanten hun mening achter gelaten. We gebruiken deze reacties om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren en ze geven u een goed beeld van wat u van ons mag verwachten.

Cliënten aan het woord

Medezeggenschap: Cliëntenraad

Herstelzorg Nederland heeft de cliëntmedezeggenschap actief en goed georganiseerd. De cliëntenraad van Herstelzorg Nederland komt op voor de belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan en heeft als basis de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ).

De cliëntenraad van Herstelzorg Nederland behartigt de belangen van alle cliënten van Residentie Mariëndaal (Velp, N-B) en Villa Overbosch (Hilversum). Verschillende keren per jaar overlegt de cliëntenraad met de directie over zaken die de cliënten raken en die de dienstverlening kunnen verbeteren.

De cliëntenraad brengt gevraagd of ongevraagd adviezen uit over onderwerpen zoals de bejegening, de hygiëne, de voeding, het kwaliteitsbeleid en de organisatie van de zorg, maar ook de begroting, het jaarverslag en de benoeming van directieleden zijn onderwerpen waarover de cliëntenraad adviseert. Om zijn rol goed te vervullen is het belangrijk dat de cliëntenraad weet wat er leeft.

Als u een opmerking heeft of vraag kunt u natuurlijk altijd terecht bij het zorgteam van uw locatie. Meestal komt u er samen uit. Mocht dat niet zo zijn, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de cliëntenraad. U kunt een e-mail sturen naar clientenraad@herstelzorgnl.nl of bellen met Corine de Lange, 06-48104341.

Cliënten aan het woord

Klachten

Heeft u een klacht of tip?
Wij doen ons uiterste best om de zorg naar tevredenheid uit te voeren en hiermee te zorgen voor een plezierige, veilige leefomgeving. Als u toch een klacht of opmerking heeft, lossen we dit graag – samen met u – zo goed mogelijk op. Dat geeft ons ook weer de mogelijkheid om onze zorg en/of dienstverlening waar nodig te verbeteren. Wij nemen uw klacht dan ook zeer serieus.

Ik heb een klacht, wat nu?
Stap 1: Heeft u een klacht? Bespreek dit dan eerst met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Dat werkt vaak al heel verhelderend. Ook als u een tip heeft om de zorg of dienst te verbeteren horen wij dat graag. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze cliënten met als doel om zo goed mogelijke zorg en diensten te leveren.

Stap 2: Mocht u er niet uitkomen met de persoon die u de hulp of dienst heeft verleend, neem dan contact op met onze teamleider Zorg. Zij zal samen met u zoeken naar een bevredigende oplossing. U kunt hiervoor terecht bij Gitty Arts (Residentie Mariëndaal) of Fenna Leijendekkers (Villa Overbosch).

Stap 3: Komt u er met de medewerker en de teamleider niet uit en gaat u het gesprek liever aan met een andere persoon? Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Herstelzorg Nederland is aangesloten bij SPOT. Wij kunnen u hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van uw klacht garanderen.

Het Klachtenreglement van SPOT vindt u hier.

Een klacht indienen
U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:

klacht@verenigingspot.nl
035 – 54 27 517
Postbus 5135
1410 AC Naarden

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. De Klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de Klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en de zorgaanbieder oplossingen kunnen bespreken. De Klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de Klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de Klachtenfunctionaris.

De Geschilleninstantie
Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. Welke instantie dit is hangt af van het feit of de zorgaanbieder zelfstandig is aangesloten bij een Geschilleninstantie of dat via SPOT heeft geregeld. SPOT is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil.

Het Klachtenreglement van Stichting Zorggeschil vindt u hier. 

De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.

Lees meer over de eisen van de Wkkgz op de website van de Rijksoverheid.

Vraag onze brochure aan

Wilt u meer informatie over Herstelzorg Nederland? Vraag dan onze brochure aan.