Privacyverklaring Herstelzorg Nederland

Privacyverklaring website

Herstelzorg Nederland doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Herstelzorg Nederland

Tolschestraat 2, 5363 TC Velp

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

fg@blueprintgroup.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Herstelzorg Nederland verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Verbeteren van de website en de dienstverlening

Als u onze website bezoekt verwerken wij gegevens van u om onze website en de dienstverlening te verbeteren. Wij ontvangen de volgende gegevens en gebruiken die alleen voor het onderstaand omschreven doel.

 

De meest bezochte pagina’s Om onze website te optimaliseren
Het surfgedrag Om onze website te optimaliseren
Het tijdstip van het bezoek Om onze website te optimaliseren
De gebruikte browser Om onze website te optimaliseren
De geografische regio van de bezoekers Om onze website te optimaliseren
De gebruikte zoekmachines Om onze website te optimaliseren

 

Let op: deze informatie kan niet worden herleid tot één persoon.

 

Brochure aanvraag

Wanneer u een brochure aanvraagt op onze website laat u daarbij uw gegevens achter. We hebben uw gegevens nodig om per e-mail, of desgewenst per post, u de brochure op te kunnen sturen. We vragen daarbij uw:

voor- en achternaam Om u goed aan te kunnen schrijven
telefoonnummer Om contact met u op te kunnen nemen
e-mailadres Om u de brochure te kunnen mailen
adres Om de brochure op te kunnen sturen
postcode Om de brochure op te kunnen sturen
woonplaats Om de brochure op te kunnen sturen
geslacht Om u goed aan te kunnen schrijven

 

 

Contactformulier

Als u wilt dat wij contact met u opnemen dan laat u uw gegevens achter. Wij verwerken daarbij:

 

Geslacht Om u goed aan te kunnen schrijven
Voor- en achternaam Om contact met u op te kunnen nemen
Adres Om onze dienstverlening te optimaliseren
Postcode Om onze dienstverlening te optimaliseren
Woonplaats Om onze dienstverlening te optimaliseren
Telefoonnummer Om contact met u op te kunnen nemen
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen

 

Aanmelden cliënt als verwijzer

Wanneer u als verwijzer uw cliënt bij ons aanmeldt hebben wij daar de gegevens van uw cliënt voor nodig. Deze gegevens worden te allen tijde versleuteld verzonden. We ontvangen de volgende gegevens:

 

Geslacht Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Voor- en achternaam Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Adres Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Postcode Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Woonplaats Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Telefoonnummer Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
E-mailadres Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Reden van aanmelding Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Hoofddiagnose Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Exacte zorgvraag Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem
Indicatie Om uw cliënt goed aan te kunnen melden in ons systeem

 

We vragen ook altijd de gegevens op van de contactpersoon van de cliënt.

Voor- en achternaam Om de contactpersoon goed te kunnen aanmelden in ons systeem en te koppelen aan de juiste cliënt
Adres Om de contactpersoon goed te kunnen aanmelden in ons systeem en te koppelen aan de juiste cliënt
Woonplaats Om de contactpersoon goed te kunnen aanmelden in ons systeem en te koppelen aan de juiste cliënt
Postcode Om de contactpersoon goed te kunnen aanmelden in ons systeem en te koppelen aan de juiste cliënt
E-mailadres Om de contactpersoon goed te kunnen aanmelden in ons systeem en te koppelen aan de juiste cliënt
Telefoonnummer Om de contactpersoon goed te kunnen aanmelden in ons systeem en te koppelen aan de juiste cliënt

 

Naast de gegevens van uw cliënt verwerken we ook gegevens van u:

Naam huisarts Om u goed aan te kunnen melden in ons systeem
Adres Om u goed aan te kunnen melden in ons systeem
Woonplaats Om u goed aan te kunnen melden in ons systeem
Postcode Om u goed aan te kunnen melden in ons systeem
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen over de voortgang van de aanmelding
Telefoonnummer Om contact met u op te kunnen nemen over de voortgang van de aanmelding

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

De cliëntenadministratie, de marketingafdeling, de locatieverantwoordelijken en de zorgdirecteuren. Zij ontvangen echter alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens die wij hebben ontvangen tijdens uw websitebezoek delen wij nooit met anderen buiten onze organisatie.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Herstelzorg Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk op grond van geldende wet- en regelgeving. De bijzondere persoonsgegevens die de verwijzer achterlaat bij de aanmelding van de cliënt worden minimaal vijftien jaar bewaard in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De gegevens zullen automatisch worden verwijderd. De gegevens die wij verwerken aan de hand van uw informatieaanvraag worden verwijderd zodra de informatie is verstrekt, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren.

 

Hoe beveiligt Herstelzorg Nederland uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website worden versleuteld verstuurd. De afdelingen die toegang hebben tot de website kunnen alleen inloggen door middel van een extra autorisatie. Zo zorgen we ervoor dat alleen de mensen die uw gegevens zouden moeten zien, dit ook daadwerkelijk kunnen.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Als u (een of meerdere van) de onderstaande rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. U vindt de contactgegevens boven aan deze privacyverklaring:

  • Recht op informatie en inzage;
  • Recht op correctie;
  • Recht op verwijdering;
  • Recht op beperking;
  • Recht op bezwaar;
  • Recht op overdraagbaarheid;
  • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (recht op een menselijke blik).

 

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Herstelzorg Nederland dan horen we dat graag van u.  We zullen er alles aan doen om deze klacht samen met u op te lossen.

 

Als u er met ons niet uitkomt dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Aanpassingen privacyverklaring

Herstelzorg Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring nader aan te vullen of om hierin wijzigingen aan te brengen. De meest recente versie vindt u op onze website.