Multidisciplinaire zorg

Een veilige plek voor uw patient

Op alle locaties van Herstelzorg Nederland wordt multidisciplinair gewerkt door een toegewijd team van artsen, verpleegkundigen en paramedici op basis van een behandelplan en onder leiding van een SO. In het kader van de cliëntgerichte zorg worden behandelplannen in nauw overleg met de cliënt en binnen de medische kaders opgesteld en uitgevoerd. Onze inpandige fysiotherapiepraktijken hebben ruime expertise op het gebied van revalidatie en herstel.

Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel met één van onze cliëntspecialisten via 088 50 57 070. Ons advies is altijd vrijblijvend.

Wij verwelkomen patiënten die instromen op basis van:

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ)

Herstelzorg (ook wel bekend als Hotelzorg)

Ons multidisciplinaire team bestaat uit:

Specialist Ouderengeneeskunde

Ergotherapeuten

Dietisten

Fysiotherapeuten

Psychologen

Logepedisten

Bel mij voor een informatiegesprek op maat

Indicaties en kosten

Herstelzorg Nederland heeft contractafspraken met alle verzekeraars. Dit betekent dat GRZ en ELV volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering. Zonder zorgindicatie verblijft uw patiënt voor €140 per dag bij ons (volpension). Al onze zorgarrangementen zijn exclusief de kosten van persoonsgebonden was, frisdrank en alcoholische drankjes. Er staat een multidisciplinair team klaar voor al onze gasten, ook als uw patiënt geen GRZ- of ELV-indicatie heeft. Medisch geïndiceerde inzet van fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek en zorg declareren wij in dit geval in de eerste lijn. Ook de partner van uw patiënt is van harte welkom.

In te vullen door verwijzend arts

Online aanmelden door arts

Uw gegevens worden te allen tijde versleuteld verzonden.

Patiënt voor wie verblijf wordt aangevraagd

Reden van aanmelding

Contactgegevens verwijzend arts

Gegevens contactpersoon patiënt

Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in het privacybeleid


Uitsluitingscritera voor tijdelijk verblijf

Herstelzorg Nederland kiest ervoor geen zorg te verlenen aan mensen met een escalerende psychische/psychiatrische problematiek. We doelen hiermee op mensen die extreem onbegrepen gedrag vertonen in een psychisch ongezonde toestand.